KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) İlgili Kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Veri Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmıştır.  

Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Rota Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ ne ("Şirketimize") bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvuruların, KVKK Ilgili Kisi Basvuru Formu linkinde bulunan form kullanılarak iadeli taahhütlü mektupla iletilmesi gerekmektedir. 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.  

Başvuru Yöntemi   

Başvurunun Yapılacağı Adres  

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi  

Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler  

İadeli Taahhütlü Mektup (Başvuru sahibinin bizzat kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) 

Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde, Yeşilyurt / Malatya

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” Yazılacaktır.  

İşbu başvuru formumun 2’inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4’üncü bölümünde belirtilmektedir. 

E-posta yoluyla (Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle) 

http://kvkk.rotatex.com.tr

E-posta'nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

İşbu başvuru formumun 2’inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4’üncü bölümünde belirtilmektedir. 

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla 

 rotatekstil@hs01.kep.tr

E-posta'nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamınsa Bilgi Talebi” yazılacaktır. 

İşbu başvuru formumun 2’inci bölümünde ve her bir talep için ise işbu başvuru formunun 4’üncü bölümünde belirtilmektedir. 

 

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.  

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanunun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız başvuru formundaki seçiminize göre ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.  

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirketimiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Şirketimizin başvuru formunda talep ettiği bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda tarafınızla iletişime geçilerek bu bilgi ve belgelerin en kısa sürede Şirketimize sağlanması talep edilecektir. Bu bilgi ve belgelerin Şirketimize gereği gibi sağlanana kadar başvuru değerlendirme süresi olan 30 gün duracaktır. Bu durumda Şirketimizin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.  

Başvuru Formu için tıklayınız. 

Hızlı Erişim